• Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
  • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
  • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Mieszkania TBS w Przemyślu

TBS to popularnie zwane Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Podmioty te powstały na mocy ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa. Realizowane są ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. TBS ma na celu budowę nowych mieszkań wyłącznie na wynajem o optymalnych czynszach dla osób o średnich dochodach.

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego stawia przed kandydatem na najemcę dwa wymagania:

• osoba ta nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tym samym mieście,

•  miesięczne dochody gospodarstwa domowego nie mogą przekraczać ustawowo określonego maksimum.

Już dziś zapytaj o sprzedaż mieszkań i zarządzanie nieruchomościami!

Art. 30. 1. ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego mówi: Dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu nie powinien przekraczać 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu więcej niż:

• o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

• o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

• o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Serdecznie zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami oraz do skorzystania z naszych usług w zakresie zarządzania wspólnotami i obsługi administracyjnej obiektów, które nie zostały przez nas wybudowane. Chętnie odpowiemy na wszystkie zadane przez Państwa pytania i spotkamy się z Państwem celem omówienia szczegółów naszej dalszej współpracy związanej z wynajmem mieszkania. Gwarantujemy indywidualne podejście oraz fachową pomoc na drodze do wynajmu mieszkania, w którym z całą pewnością będą czuli się Państwo bezpiecznie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej!

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie podkarpackim wynosi: 3 074,48zł.

Zatem dochód gospodarstw starających się o mieszkanie w TBS nie powinien być większy niż:

• 4796,18 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

• 7194,28 zł dla gospodarstwa dwuosobowego,

• 8793,01 zł dla gospodarstwa trzyosobowego,

• 10391,74 zł dla gospodarstwa czteroosobowego,

• 11990,47 zł dla gospodarstwa pięcioosobowego,

• 13589,20 zł dla gospodarstwa sześcioosobowego.